Haberler

14.08.2013 22:17
M.s. 5 yüzyıldan başlayan ve Fransız devrimine kadar süren ortaçağda papalar kedilere hiç iyi...
24.01.2013 16:58
KİRLİ OLDUĞUNA İNANAN KADIN NEDEN KAPANIR !!!   Kadının örtünmesi ile ilgili diyebileceğimiz...

Anasayfa

Ümitli kuş kabeye ulaşırmış !! Bizde özümüzde barındırdığımız verimli geleneğimize azda olsa katkı sunabilmek için zorlu bir yola koyulduk. Kimi düş kurar o düşler kimligine yansır,pembe hülyalar içinde düşlerinde oyalanır. Biz ise derin köklerimizde olan gerçeklere dokunabilmek için tikenli yolda fırtınaya karşı yürümeyi daha anlamlı bulduk. Taa eskiden, çok eskiden, fii tarihinden de öte...
Türklerde, Tanrı Göklerde bulunan görünmez ruhtu. Tanrı gökten ve dünyadan yüceydi, O uluydu , ulaşılmazdı. Bu nedendenlerden dolayı eski Türkler O'na "sonsuz mavi gök" "sonsuz mavilik" anlamına gelen "An" dediler. Altaylar da başlayan inanç  ve örfsel gelenekte Türkler ilk dönemlerde ölülerini yabani kartal ve kuşların cesedi yemeleri için yüksek bir yere koyarlardı. Bazende ölüler...
İnsanlığın ilk kağanı Atapa/Atana ve ilk yaratılış destanı. Almanyada yaşayan, Martin Lütherking üniversitesinde profesör olan eski ortadoğu mitolojisi uzmanı  Sindia Winkelman Atana/Atapa öyküsünün izlerini M.Ö. 10 binli yıllara kadar uzandığını keşfetmişti. 40 bin yıl  öncesine dayanan Anu,Karakum Göksuri uygarlığı buluntuları Winkelmanı gerçektende haklı çıkarıyordu. M.Ö...
40 bin yıllık Altay uygarlık ürünü Türkçemizde Hiç bir söz anlamsız değildir, aksine çok derin anlamları vardır. Ulusumuzu tanımlama sözcüğü olan "Türk" tanımlaması bile; dayanıklı, sıhatlı, zorlu, çetin, güçlü anlamlarına gelmektedir. Altaylı Türklerin ilk evleri "Kuren'lerdi" daha sonra sıcak ve rahat olan ağaçtan yapılmış konutlar inşa ettiler. Buna "izbe" dediler. İzbe sözcüğü , günümüz...
İlki 19'cu yüzyıl kuzey Irakta bulunan çivi yazım özelliği olan yazıtların çevrisi yapıldıktan sonra  Sümerlerle ilgi bilgiler edinmeye başlanmıştı. 20'ci yüzyılda ise bulunan yazıtların tamamı okunmuş lakin bildiğimiz dinsel ve tarihsel tabuları ters yüz edebileceği kuşkusuyla o dönem kısmi olarak bilgiye sansür uygulanmıştı. Çağımız araştırmacı bilim insanları Sümerler ile ilgili...
Sümerlerden sonraki  mezopotamya uygarlıklarında aşk tanrıçası olduğu bilinen "İştar" aşağı yukarı bin sene sonra babilde aşk tanrıçasına dönüştürülen sümeri İn anna idi. İn anna hakkında Parrot Andre. “Sumer” 1960 München, s.64-65'da bazen gök Tengri'nin kızı bazende hanımı konumunda sümerlerden sonra oluşan mezopotamya inançlarında çesitli konumlarda görüldüğünü yazmaktadır. Emin Bilgiç,...
 Mö 700 ve 300'lü yıllardan kalma ibranice yazılmış kayıtlarda ve eski ahitte Lilith (Kısıkıl lila) ile ilgili tanımlamalara sıkca denk gelmekteyiz. Bu kayıtlar kimlikleri pek bilinmeyen kişilerce toplanmış, yahudilik ve hiristiyanlik inançlarının ortak değerleri olarak bu inançların din kurallarının oluşumunda da etkin olmuştu. Babil efsanelerinde Lilitu olarak ismi geçen bu kadın...
İnsanlığın ilk destanı olan Gılgamış destanı ilk olmasına rağmen insanlık bir daha bu destan gibi olağanüstü öykülerin anlatıldığı içerik olarak insanı hayrete düşüren, içine alıp sürükleyen bir destan yaratamamıştır. İsrailoğulları bir çok denemelerine rağmen, hatta Sümer kaynaklı babil anlatımları kendilerine uyarlasalarda Gılgamış destanı gibi bütün uygarlıkları etkisi altına alan bir...
Araplar ile ilgili olarak verilen genel bilgi, İbrahim peygamberin ikinci eşi olan Mısır'lı Hacer'den doğma İsmail'in soyundan  gelenler oldukları söylenir. Arap geleneğine göre İslam peygamberi Hz Muhammed'in ve Arapların atası İsmaildir. Öte yandan yahudi ve müslüman kaynakları İbrahim peygamberin ilk karısı Sara'dan olan İshak'ın oğlu Yakub'un soyundan gelenlerin İsrail...
Dünyada çeşitli dönemlerde olusmuş kavim ve uluslarda tufan ile ilgili  anlatımların geneli Sümer anlatımlarındaki yaşanmış olanlarla ilgilidir. Sanskrit yazıtlarında devasal bir tufandan sonra sadece aziz Manu'nun Hinduizmin telsis inancındaki ikinci tanrı Vishnu tarafından kurtarıldığı anlatılır. Çin efsanelerinde ise Nuwa'nın insanı çamurdan yarattığı söylenir. Bu efsanede Nuwa su...
Adem'in varoluşu.   Baştan Adem insan ismi değildir, bizzat Adem tanımlamasının sözcük anlamı insan/insanlık demektir. Bu tanımalama günümüz türkçesinde kullandığımız Adam tanımlamasıyla aynı kökten gelmektedir. Fransızcada ise ilk insan veya insanlık anlamına gelen Adem sözcüğünün yazılışı Türkçe "Adam" tanımlaması gibi yazılmaktadır. Türkçede kullandığımız "Adam" sözcüğü bir...
  Bu yazı "aryanist ırkçıların tarihi kökleri" yazısının devamı niteliğindedir, keza tarihi yazılarımız birbirleriyle ilintilidirde. Bu yazıda aryan tanımalamasıyla beraber tarihi gerçekleri ve insanlık belleğinde yer edinmiş yalanları göreceğiz. Batılı arastırmacıların Hindistanin kuzeyinde yasamış olduklarını iddia ettikleri kimdi bu aryanlar ? Neden aryan denilmişti ? Nasıl bir inançları...
Sümerlerin göç ettikleri kadim Türk yurdu Anu'nun kalbinde, Türkmenistan devleti sınırları içinde bulunan karakumda meydana çıkarılan muhteşem Göksuri  kentleri . Türkmenistan'ın Karakum çölünde kum içinde kaybolmuş bu kentler, Mö 4 bin yılları öncesinde kurulmuştu. Bu kentler yıllar sonra  terkedilmiş bir uygarlığın kalıntılarıydı. Gözden uzak olan gönüldende ırak...
Dil bilimcilerin araştırmaları sonucunda tek kökene indirgenen Hint-avrupa dillerinin oluşumu köken olarak birbirinden farklı,150 ayrı dilin bileşimiyle oluştuğu sonucuna ulaşılmıştı. İngiltere, Galler, İskoçyaya büyük Britanya denildiğini hepimiz biliriz. Britanya veya britanica denildiğinde İngilizce ve İngilizler aklımıza gelirler. Veya anglo-saxon, Hint-avrupa kökenli bir sözcükten...
GİZLENEN TÜRK TARİHİ. Asırlardır Türklerin anadoluya 1071'de girdiklerinden sonra uygarlıkla karşılaşdıkları söylendi durdu. Dahada beteri buna biz bile inanarak sanki göçebeliği yenicenek bırakmış konar göçerler olarak cografyalar içinde savrulduğumuza inanmaya başladık. Buna birde sanki önceden şerefsizdikte İslamiyetle tanıştıktan sonra şereflendirdiler söylemide eklenince toplumsal...
Öğeler: 1 - 15 / 15

Anasayfa

Sizde İncili okuyun, idama mahkum olanlardan olabilirsiniz. Son dönemde Türkiye de inanç gerçekleri kuralları gibi söylem ve uygulananların aslında yahudi ve isevi inançlardan alıntılanmış, hadis adı altında İslam içine sokulmuş bu inanç olguları kuralları olduğu iyice belirgin olmaya...

Hangi Kapanma ?

Sümerlerin son dönemleri ve Akadlarla başlayan dönemde İştar tapınağının kutsal fahişelerinin olduğunu biliyoruz.  M.Ö. 1730 yılında yazılan Hammurabi yasalarında genel olarak bütün tapınakların kutsal fahişeleri olduğunu görüyoruz. M.Ö 11 yy Asur Kralı Tiglat-Pileser,  tapınakların...

Hiristiyanlık ve Paganizm

İnanç omurgasını pagan dinler ve Tengri inancı temeli üzerine oturtan  inanç, Hiristiyanlık. Sakın ha, onlar gibi olmayın, onlar gibi dua etmeyin diyor !!! Yeni Ahit incil Matta 6:7-8  "Dua ettiğinizde, paganlar gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla...

Nurcular olarak bilinen Fetullah cemaa'tinin gerçek yüzleri.

14.02.2013 22:32
"...cism-i beşerisiyle bulunan şahs-i Isa (as), o din-i hak cereyanının başına geçeceğini...": Iki dinin ittifakı ve Hiristiyanların Kur'an'a tabi olması ile dünyada nüfus çoğunluğuna sahip olacak iki din, tek bir ses ve tek bir vücut gibi hareket edecek, bu hak dinin başına ise Hz. Isa...

Fasizmin kökleri ve aryanizm.

Çevrenize dünyada kaç insan ırkı vardır diye bir soru sorduğunuzda genellikle alacağınız yanıt bulundukları kıtaya özgü dört tür insan ırkı olacaktır. Bu kesinlikle yalandır, fakat hepimiz böyle olduğunu düşünürüz. Daha da beteri bu ırkların eşit şartlarda yaratılmadığı inancı insanların...

Recm'in kökleri.

Suudi arabistan da dahil şeriat ve benzeri kurallarla yönetilen ülkelerde zina yaptıkları gerekçesiyle erkeği bağışlayan  kadını taşlayarak yada baska türlü idam ederek öldüren müslüman ülkelerinde hakim inanç olan  mezhep ve tarikatlar  hangi dinin emirlerini yerine getiriyor...

Bop,Libya,Fransa

1981'den itibaren Fransız ordusuna parakomando olarak girdikten sonra 25 sene kesintisiz hizmet eden Pierre Marziali,2003'de kurduğu  SECOPEX /CSA INTERNATIONAL şirket ismiyle Fransız çıkarlarına hizmet edecek ilk  özel ordunun kurucu başkanı olarak ismini duyurmuştu. Fransız kanunlarının...

Hangi din..

Hadis:  “Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Hz.Ayşe’nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Hz. Ayşe onun gömülme işlemleri ile meşgulken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi, o sayfayı yedi. Böylece taşlayarak öldürme cezası...

Fetullah ve Tayyip kavgası

Cia sponsorlu Fetullah ile Mossad sponsorlu gizli yahudi Tayyip arasında yaşanan kavga tam olarak delillendirilemese de bunların kavgaları pasta gibi dilimleyerek ayrıştırdıkları Türkiye paylaşımında son noktaya geldiklerinden kaynaklanıyor... Ülkede  askeri kurumda dahil tamamen bu...

Suriye gerçekleri.

KUZEY SURİYE DE ÖZERK KÜRT BÖLGESİ OLUŞTU, YÖNETİM YAHUDİ BARZANİLER BENZERİ YİNE YAHUDİLERDE. İHH'nın yardımları adı altında gönderilen silahlar nereye gidiyor. ? Ana tarafından yahudi olduğu için yahudi kabul edilen yahudiliğe üstün hizmet ödülü alan, küresel sermayenin BOP başkanlığı...

Tesettürlü şeytanlar.

Sibel Üresin: "Tayyip Erdoğan Türkiye'ye Yahudi şeriatı gibi şeriat getirsin"  Esra Elönü: "Namaz kılmaya gidiyorum, Allah'tan bir isteğiniz varmı"  Çakma şair Fatma Durmuş:  “Tayyip’i üzmek Allah’ı üzmektir.”  Kabataş kamera görüntülerinde sahtekarlıkları meydana çıkan...

Ne Mutlu Türküm Diyene.

Edep ve adab.

15.02.2013 01:27
Tengri inancından köklerini alan, Türkistani Pir-i Ahmet yesevi ocağından demlenen, Imam Ali takipçileri Alevilerde eşyaya karşı edeb'in doğurduğu bazı davranışlar vardır. örneğin, kapı, pencere gibi şeyler sertçe örtülmez. Sessiz ve dikkatli örtülür. "Kapıyı kapat, kapatın" denmez. (Allah kimsenin...

Tasavvuf

14.08.2013 22:29
Tasavvuf, insanın kendi içine yaptığı yolculuktur.Islam tasavvufunda bu yolculuğa sülûk denir ve tasavvufta varılması gereken nokta Islam’da“Kendini hiçlikle bilen Rabbini varlıkla bilir”noktasına ulaşmaktır. Hiçlik, kişinin her sahip olduğu özellikte (isim ve sıfat) dengelenmesi ve yaratıcının...

Alevilik nedir ! Ne değildir !!!

Alevilik nedir ! Ne değildir !!! Bilgi olsun diye bildiklerimi yazmayı uygun gördüm. Son günlerde tartıştığımız Alevilik ve inançsal olguları hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Bölgeden bölgeye değişen Alevilik anlayışlarında değişik inançsal olgular olsada orta anadolu Alevilerinde devriye ve...

Angora.

Ön Türk TurAN'lılar yaşadıkları bölgelerdeki lehva gibi yükselen kayalara yüzbine yakın runik yazı ve görseller kazımışlardı. Kayalara resmedilmiş simgeler inançsal olgular barındırsada başka özellikleri daha vardı, bunlar oralarda yolculuk yapan insanlara yol lehvaları gibi bilgide vermekteydi....

Sümer Tarım.

Dünya haritasını şöyle bir göz önüne getirin, sonra Sümerlerin yaşamış oldukları eski mezapotamya ya bakın, birde Çin devleti sınırları içinde bulunan Uygurların yaşadıkları doğu Türkistana bakın. Sümerler fasülyeye "Lu-be"  diyorlardı, Uygurlar ise  günümüz Uygur Türkçesinde Lobi, lobya...

GEN/DNA

Ortak Genlerimiz olan Ektrüskler...   Etrüskler, İtalya'nın Tiber ile Arno ırmakları arasında yeralan Etruria bölgesinde yaşamış ve MÖ 6. yüzyıla dek varlığını sürdümüş bir halk olup eski Romalılar tarafından Etrusci veya Tusci adlarıyla tanımlanmışlardır. Etrüsklerin kökenleri ile...

Yalanlar ve yalancılar

1914 yılı Osmanlı devleti sınırları içinde Fransız ve ermenilerin ortak  hazırladıkları eremeni nüfüsunu gösteren fransızca harita. Bu harita da toplam Ermeni nüfusunun ancak 1.283.704. olduğu görülüyor. ingiliz ve Abd komiserleri resmi raporlarına göre 800. 000 ermeni nüfusunun...

Giardano Bruno

       Eski Dominiken papaz İtalyan düşünür Giordano Bruno.(1548-1600) Astronomi bilgini Kopernik'in bilimsel bulgularını savunduğu ve Hiristiyan Katolik inancında Meryem'in bakire olarak çocuk biçiminde Tanrı'yı doğuramayacağını, dünyanın bir tepsi gibi düz...

Oyun bittikten sonra şah'ta piyonlarla birlikte aynı kutuya atılır.
 

Anasayfa

İncile göre İsa aynı Firikyalı Attis, Hintli Buda ve Krişna, eski Yunanlı Dyonios, eski Mısırlı Horüs, Persli Mithra gibi bir bakireden doğuyor, haç üzerinde iki hırsız arasında öldürülüyor, üç gün ölü kaldıktan sonra tekrar diriliyor. Yukarda isimlerini verdiğim efsanevi kişiler gibi İsa'da...

Şeriat nedir ?

Şeriat nedir ? İslam tek Tanrı'lı, tek Kitabı olan bir dindir Bu inanca iman etmek veya etmemek ancak yaradan varsa O'nu ve O'na iman eden veya etmeyen kişileri bağlar. Allah'ın sözlerinden hariç sözde Peygamberin hadisleri adı altında ikinci bir kaynak sunmak, bu inancı dualizm/ikicilik...

yezitler

Tayyip'in aileden sorumlu fahişesi Sibel Üresin: "Tayyip Erdoğan Türkiye'ye Yahudi şeriatı gibi şeriat getirsin" istiyor !!! Yezitin piçi sübyanci bunak Ak iT gazetesinin eski yazarı  Hüseyin Üzmez pezevengi ise biran evvel İslam devleti kurulmalı diyor. Sübyancı sapık, şeytani şehvet...

Kıç korkusu !!!

Doğu Perinçek Türk ırkı yok diye kıçını kurtarmak için bir yazı yazmış !!! Yazısını tamamen inceleme gereği bile duymadım... Kıç telaşıyla ne kadar dangalak yalanlarla saçmaladığını göstermek için sadece yazısının başından alıntı yaptım... Baştan; Homo sapiensler Afrikadan...

İletişim

kökler ve kanatlar ahdavefa@live.be